نمایش
رکورد در هر صفحه :
تعداد 680 رکورد در 14 صفحه
باهمکاری انجمن توسعه سلامت مهر پارسی ارسال شده در تاریخ یک شنبه 4 تیر 1396 ساعت 15:25

باهمکاری انجمن توسعه سلامت مهر پارسی  ارسال شده در تاریخ دوشنبه 29 خرداد 1396 ساعت 21:37

با همکاری فرهنگسراهای ترافیک و سلامت مشهد و انجمن توسعه سلامت مهر پارسی ارسال شده در تاریخ دوشنبه 29 خرداد 1396 ساعت 21:23

 با همکاری انجمن توسعه سلامت مهر پارسی ارسال شده در تاریخ یک شنبه 28 خرداد 1396 ساعت 21:52

با همکاری انجمن توسعه سلامت مهر پارسی ارسال شده در تاریخ سه شنبه 23 خرداد 1396 ساعت 23:09

با همکاری انجمن توسعه سلامت مهر پارسی ارسال شده در تاریخ سه شنبه 23 خرداد 1396 ساعت 23:03

باهمکاری انجمن توسعه سلامت مهر پارسی ارسال شده در تاریخ سه شنبه 23 خرداد 1396 ساعت 22:46

باهمکاری انجمن توسعه سلامت مهر پارسی ارسال شده در تاریخ سه شنبه 23 خرداد 1396 ساعت 22:32

باهمکاری انجمن توسعه سلامت مهر پارسی ارسال شده در تاریخ یک شنبه 21 خرداد 1396 ساعت 21:30

ارسال شده در تاریخ پنج شنبه 18 خرداد 1396 ساعت 21:50

باهمکاری انجمن توسعه سلامت مهر پارسی ارسال شده در تاریخ چهارشنبه 17 خرداد 1396 ساعت 22:12

باهمکاری انجمن توسعه سلامت مهر پارسی ارسال شده در تاریخ سه شنبه 16 خرداد 1396 ساعت 22:24

باهمکاری انجمن توسعه سلامت مهر پارسی به مناسبت ماه مبارک رمضان ارسال شده در تاریخ سه شنبه 16 خرداد 1396 ساعت 21:36

باهمکاری انجمن توسعه سلامت مهر پارسی ارسال شده در تاریخ جمعه 12 خرداد 1396 ساعت 22:40

باهمکاری انجمن توسعه سلامت مهر پارسی ارسال شده در تاریخ پنج شنبه 11 خرداد 1396 ساعت 22:20

با همکاری انجمن توسعه سلامت مهر پارسی
ارسال شده در تاریخ چهارشنبه 10 خرداد 1396 ساعت 00:34

با همکاری انجمن توسعه سلامت مهر پارسی ارسال شده در تاریخ یک شنبه 7 خرداد 1396 ساعت 22:25

با همکاری انجمن توسعه سلامت مهر پارسی ارسال شده در تاریخ جمعه 5 خرداد 1396 ساعت 00:28


با همکاری انجمن توسعه سلامت مهر پارسی ارسال شده در تاریخ چهارشنبه 3 خرداد 1396 ساعت 23:00

با همکاری انجمن توسعه سلامت مهر پارسی ارسال شده در تاریخ سه شنبه 2 خرداد 1396 ساعت 23:40

با همکاری انجمن توسعه سلامت مهر پارسی و انجمن حامیان بانوان شریف ارسال شده در تاریخ سه شنبه 2 خرداد 1396 ساعت 22:08

با همکاری انجمن توسعه سلامت مهر پارسی و انجمن حامیان بانوان شریف ارسال شده در تاریخ یک شنبه 31 اردیبهشت 1396 ساعت 22:34

با همکاری فرهنگسرای ترافیک و فرهنگسرای سلامت مشهد و انجمن توسعه سلامت مهر پارسی ارسال شده در تاریخ دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 ساعت 23:08

با همکاری انجمن توسعه سلامت مهر پارسی ارسال شده در تاریخ یک شنبه 24 اردیبهشت 1396 ساعت 21:57

با همکاری انجمن توسعه سلامت مهر پارسی ارسال شده در تاریخ پنج شنبه 21 اردیبهشت 1396 ساعت 23:47

ارسال شده در تاریخ پنج شنبه 21 اردیبهشت 1396 ساعت 23:33

با همکاری انجمن توسعه سلامت مهر پارسی ارسال شده در تاریخ پنج شنبه 21 اردیبهشت 1396 ساعت 23:25

با همکاری انجمن توسعه سلامت مهر پارسی ارسال شده در تاریخ پنج شنبه 21 اردیبهشت 1396 ساعت 22:15

با همکاری انجمن توسعه سلامت مهر پارسی ارسال شده در تاریخ یک شنبه 17 اردیبهشت 1396 ساعت 23:05

با همراهی انجمن توسعه سلامت مهر پارسی و همکاری فرهنگسرای سلامت مشهد در طرحی به نام «جهادگران سلامت » ارسال شده در تاریخ شنبه 9 اردیبهشت 1396 ساعت 21:22

با همکاری انجمن توسعه سلامت مهر پارسی ارسال شده در تاریخ پنج شنبه 7 اردیبهشت 1396 ساعت 23:26

به همراه انجمن توسعه سلامت مهر پارسی با همکاری فرهنگسرای سلامت مشهد ارسال شده در تاریخ پنج شنبه 7 اردیبهشت 1396 ساعت 21:18

با همکاری انجمن توسعه سلامت مهر پارسی ارسال شده در تاریخ پنج شنبه 7 اردیبهشت 1396 ساعت 21:13

همزمان با هفته سلامت با شعار افسردگی (بیایید صحبت کنیم)  با همکاری اداره سلامت شهرداری منطقه 8 تهران و انجمن توسعه سلامت مهرپارسی ارسال شده در تاریخ چهارشنبه 6 اردیبهشت 1396 ساعت 23:23

به همراه انجمن توسعه سلامت مهر پارسی با همکاری فرهنگسرای سلامت مشهد در طرحی به نام «جهادگران سلامت » ارسال شده در تاریخ چهارشنبه 6 اردیبهشت 1396 ساعت 23:13

باهمکاری همراه انجمن توسعه سلامت مهر پارسی
ارسال شده در تاریخ دوشنبه 4 اردیبهشت 1396 ساعت 23:16

به همراه انجمن توسعه سلامت مهر پارسی با همکاری فرهنگسرای سلامت مشهد در طرحی به نام «جهادگران سلامت » ارسال شده در تاریخ دوشنبه 4 اردیبهشت 1396 ساعت 23:09

به همراه انجمن توسعه سلامت مهر پارسی با همکاری فرهنگسرای سلامت مشهد در طرحی به نام «جهادگران سلامت » ارسال شده در تاریخ یک شنبه 3 اردیبهشت 1396 ساعت 22:50

به همراه انجمن توسعه سلامت مهر پارسی با همکاری فرهنگسرای سلامت مشهد در طرحی به نام «جهادگران سلامت » ارسال شده در تاریخ شنبه 2 اردیبهشت 1396 ساعت 22:46

به مناسبت آغاز هفته ملی سلامت با همگاری انجمن توسعه سلامت مهر پارسی
ارسال شده در تاریخ پنج شنبه 31 فروردین 1396 ساعت 22:03

ارسال شده در تاریخ چهارشنبه 30 فروردین 1396 ساعت 00:11

ارسال شده در تاریخ شنبه 26 فروردین 1396 ساعت 21:16

با همکاری انجمن توسعه سلامت مهر پارسی
ارسال شده در تاریخ پنج شنبه 24 فروردین 1396 ساعت 00:12


با همکاری انجمن توسعه سلامت مهر پارسی ارسال شده در تاریخ پنج شنبه 19 اسفند 1395 ساعت 23:57

با همکاری انجمن توسعه سلامت مهر پارسی ارسال شده در تاریخ چهارشنبه 18 اسفند 1395 ساعت 23:39

با همکاری انجمن توسعه سلامت مهر پارسی ارسال شده در تاریخ سه شنبه 10 اسفند 1395 ساعت 21:45

با همکاری انجمن توسعه سلامت مهر پارسی ارسال شده در تاریخ جمعه 6 اسفند 1395 ساعت 01:56

با همکاری انجمن توسعه سلامت مهر پارسی ارسال شده در تاریخ پنج شنبه 5 اسفند 1395 ساعت 23:57
           


  • دفتر مرکزی: مشهد- بلوار سجاد- مقابل خیابان میلاد- پلاک 56
  • صندوق پستی : 558-91865
  • کد پستی : 9186694748
  • تلفکس : 1-37650400-051
  • ایمیل : info@diabetf.com