نمایش تکی

خدمات پایش سلامت و غربالگری دیابت در اداه تبادکان کمیته امداد امام خمینی (ره)

- تاریخ انتشار 12:46 1397/04/30  

بنیاد بین المللی پیشگیری و کنترل دیابت ایرانیان با همکاری انجمن ملی توسعه سلامت مهر پارسی پیرو اهداف آموزشی خود و د ر راستای مجموعه فعالیت های آموزشی خود  اقدام به اجرای خدمات پایش سلامت و غربالگری در ادارات کمیته امداد امام خمینی (ره) اداره تبادکان کمیته امداد نمود

- خدمات پایش سلامت

 - غربالگری دیابت

 - کنترل BMI  

 - کنترل فشار خون 

- مشاوره فردی توسط کارشناس بنیاد دیابت ارائه شد.بازگشت
           


  • دفتر مرکزی: مشهد- بلوار سجاد- مقابل خیابان میلاد- پلاک 56
  • صندوق پستی : 558-91865
  • کد پستی : 9186694748
  • تلفکس : 1-37650400-051
  • ایمیل : info@diabetf.com