عکس های گالری
عکس های گالری کودکان دیابتی


کودکان بنیاد دیابت

60

کودکان بنیاد دیابت در کلوپ پاندا

33

63

کودکان بنیاد دیابت در کلوپ پاندا

38

64

کودکان بنیاد دیابت در کلوپ پاندا 2اردیبهشت 92 مشهد

44

67

کودکان بنیاد دیابت در کلوپ پاندا 2اردیبهشت 92 مشهد

49

71

کودکان بنیاد دیابت

50

74

کودکان بنیاد دیابت

55

97
           


  • دفتر مرکزی: مشهد- بلوار سجاد- مقابل خیابان میلاد- پلاک 56
  • صندوق پستی : 558-91865
  • کد پستی : 9186694748
  • تلفکس : 1-37650400-051
  • ایمیل : info@diabetf.com